palvelukoti2

Apua palvelu- ja ryhmäkoteihin

Vapaaehtoinen voi toimia mm. juttukaverina, ulkoiluapuna, kirjeitä kirjoittamassa, saattajana tapahtumiin tai apuna kahviossa.


Kysy vapaaehtoisapua

  • ulkoiluseuraksi ja juttukaveriksi
  • saattajaksi juhliin ja tapahtumiin
  • tueksi vaikean sairauden aikana tai kuoleman hetkellä
Vanhusta hoitava osaston henkilökunta välittää pyynnöt Mummon Kammariin. Vapaaehtoinen toimii ammattiavun rinnalla, tavallisen ihmisen taidoin ja häntä sitoo salassapito.Kuolevan tukena saattohoidossa

  • Henkilökunta voi pyytää kuolevan tukihenkilöä potilaan vierelle Koukkuniemeen ja Rauhaniemen sairaalaan.
  • Kotisairaalan kautta apua saa myös koteihin.
Kuolevien tukihenkilöt on perehdytetty tehtäviinsä yhteistyössä lääkärien ja hoitohenkilöstön kanssa.