kirjasto

Kammarin toimistossa auttaminen

Toimistovapaaehtoisena avustat  yhteydenpidossa mummonkammarilaisiin tai voit auttaa verkkosivujen päivityksessä.

Toimistotehtävät

Mummon Kammarin toimistossa työskentelee kaksi palkattua työntekijää sekä joukko vapaaehtoisia.

Toimistovapaaehtoisena voit olla  
 • postitustalkoolaisena
 • kirjastonhoitajana, leikekirjan tekijänä
 • teknisenä tukena
 • kääntäjänä tai tulkkausapuna
 • vastaanottotiskillä
 • puotitavaroiden pakkausapuna ja valmistelijana
 • voit hyödyntää myös omia erityistaitojasi, harrastuksiasi ja kiinnostuksenkohteitasi, kunhan kerrot niistä

Verkkosivujen uutistoimitus

Verkkosivujen uutistoimituksessa voit toimia
 • kirjoittajana esim. blogistina tai toimittajana
 • valokuvaajana
 • piirtäjänä
 • somepäivittäjänä