laitos_Koukkuniemi

Iloa vanhainkodin ja sairaalan arkeen

Vapaaehtoisena tuot asukkaiden ja potilaiden elämään erilaisia virikkeitä ja lisäät heidän elämänlaatuaan. Usein jo seura piristää. Palvelu –ja ryhmäkodeissa  toimit aina henkilökunnan rinnalla. 

Ystävätoiminta palvelu-ja ryhmäkodeissa

Voit olla

 • luotettavana juttukaverina
 • ulkoiluseurana
 • seurana virkistystuokioissa
 • avustajana ruokailussa
 • lehtien lukijana 
 • saattajana erilaisiin tapahtumiin kuten  juhliin, kirkkoon, konserttiin jne.
 • kaverina lauluhetkessä
 • ilahduttamassa näytelmäporukassa
 • pelikaverina tai askarteluapuna
 • emäntänä Koukkuniemen viikonloppukahviossa lauantaina tai sunnuntaina
 • vierailijana päiväkeskuksissa
 • tukena vaikean sairauden aikana ja kuoleman hetkellä
Mummon Kammarin vapaaehtoisia on Koukkuniemessä, Kaupin ja Hatanpään sairaalassa sekä Tammenlehväkeskuksessa. Tarpeen mukaan vapaaehtoisemme ilahduttavat vanhuksia myös muissa palvelutaloissa ja päiväkeskuksissa ympäri Tamperetta.
 • Vapaaehtoinen toimii ammattiavun rinnalla, tavallisen ihmisen taidoin. Hoitotyöstä vastaavat aina osaston omat työntekijät.
 • Vanhusta hoitava osaston henkilökunta välittää pyynnöt Mummon Kammariin.