Vapaaehtoiseksi

Vad i hela världen är Mormors Kammare?

Mormors Kammare är en central för äldreomsorg på frivillig basis och en samlingsplats i Tammerfors för människor i alla åldrar. Verksamheten startade 1989 som den första i Finland. Mormors Kammare är en del av de evangelisk-lutherska församlingarnas diakoniarbete. 

Vilka är principerna för verksamheten?

 • Varje äldre har människovärde och fullständig delaktighet i samhället. 
 • Var och en som är intresserad av församlingens frivilligarbete har rätt till en uppgift som passar hennes livssituation och förmåga. 
 • Mormors Kammares verksamhet bygger upp och stärker gemenskap mellan människor. 

Vad gör en frivilligarbetar?

 • Stöder de äldres boende hemma.
 • Bidrar med omväxling och glädje till dem som bor / vistas på anstalt och servicehus. 
 • Skapar samlingstillfällen för besökare på Mormors Kammare.
 • Hjälper till med kansligöromål och nyhetsförmedling.
 • Samlar medel för verksamhet och stimulans för de äldre, för frivilligarbetarnas rekreation, för barn på sjukhusens intensivvårdsavdelning och för indiska fadderbarn. 
 • Utvecklar nya sätt att hjälpa! Kärleken till nästan är uppfinningsrik. 
Kom du också med!

Hur fungerar en frivilligarbetare?

 • Fungerar som en vanlig människa.
 • Stöder och kompletterar yrkesfolkets arbete. 
 • Förbinder sig till tystnad. 
 • Tar ingen lön för sitt arbete. 
 • Respekterar den äldres åsikter och livsåskådning. 

Vilka är med redan nu?

 • Det finns över 1000 frivilliga. 
 • Flera föreningar, sammanslutningar och enskilda människor stöder Mormors Kammare. 
 • Småbarnsfamiljer, studerande, arbetslösa, pensionärer, invandrare och semesterfirare är med. 
 • Frivilligarbetarnas medelålder är ca 60 år. Den största gruppen är hjälpredor som tar i där det behövs. 
 • Den som vill kan få ett intyg över sitt frivilligarbete. 
 • Man får förbinda sig för uppgifterna för så lång tid man kan, orkar och vill.
Var och en kan ett och annat – tillsammans kan vi vad som helst!