vanhukset_muistelu

Toiminnan periaatteet

Mummon Kammari on vapaaehtoisen vanhustyön keskus ja kaikenikäisille avoin kyläpaikka Tampereella. Mummon Kammari tarvitsee toimiakseen monenlaisten ihmisten ja yhteisöjen tukea. Voit olla mukana juuri sen verran kuin sinulla on aikaa ja voimia. Osaamme kuka mitäkin ja yhdessä mitä vain.

Arvomme

  • Jokaiselle vanhukselle kuuluu ihmisarvo ja täysivaltainen osallisuus yhteiskunnassa.
  • Jokaiselle vapaaehtoistyöstä kiinnostuneelle kuuluu elämäntilanteensa ja taitojensa mukainen tehtävä seurakunnan vapaaehtoistyössä sekä osallisuus yhteiskunnassa.
  • Mummon Kammarin toiminta rakentaa ja vahvistaa ihmisten välistä yhteisöllisyyttä.

Vapaaehtoinen

  • Vapaaehtoinen toimii ammattiavun rinnalla, tavallisen ihmisen taidoin.
  • Vapaaehtoinen toimii vanhuksen tarpeiden pohjalta omana itsenään.
  •  Pyrkii asettumaan vanhuksen tilanteeseen ja kunnioittaa vanhuksen elämänkatsomusta ja mielipiteitä. 
  • Vapaaehtoisia sitoo salassapito.